" Informatica vrea să obţină calculatoare cu suflet de om, dar reuşeşte să obţină oameni cu suflet de calculator. " - ŞTEFAN MîRZAC DIN CUVINTE CU DOR DE MIEZ, INFORMATICă (2016)